ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

                Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός MSc                             

               
1. Μέτρηση μήκους, μάζας και δύναμης
2. Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης

3. Μέτρηση του συντελεστή οριακής τριβής


4. Έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση

5
. Επαλήθευση του νόμου του Hooke

6. Μελέτη χαρακτηριστικής καμπύλης  αντιστάτη