ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ


                                                                 
                 Teacher               fotoalbum.gif           


                                                     

ΕΚΦΕ ΟΜΟΝΟΙΑΣ                           Επιμόρφωση β'-επίπεδο

ΤΑΞΗ/ΜΑΘ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Α
Θ Α Ε
Θ Α Ε
fffff
Β
Θ Α Ε
Θ Α Ε
Θ Α Ε
Βκ
Θ Α Ε
Θ Α Ε
Θ Α Ε
Γ
Θ Α Ε

Θ Α Ε
Γκ
Θ Α Ε
Θ Α Ε
Θ ΑΘ= ΘΕΩΡΙΑ    Α= ΑΣΚΗΣΕΙΣ  Ε= ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ                                                                                 Θωμάς  Κρεμιώτης, Φυσικός

                                                                                                                                   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: tomk.lab@gmail.com

                                         


«Οι έξυπνοι άνθρωποι δεν προσκολώνται σε κριτήρια, σε κανόνες, σε μεθόδους ούτε καν σε "ορθολογικές μεθόδους"· οι έξυπνοι άνθρωποι χρησιμοποιούν μόνο τα πνευματικά και υλικά μέσα που δείχνουν κατά περίπτωση να οδηγούν γρηγορότερα στο στόχο».          Paul Feyerabend  (Science in a Free Society)